januari 31, 2017

Hur fungerar det?

Vi arbetar med ny innovativ teknik (kombination av tekniker) för att kunna mäta och ge återkoppling på en mängd olika övningar och rörelser kopplade till snabbhet, reaktionstid, riktningsförändringar, spänst och explosivitet.